Oprah Winfrey Show

Alla har vi någonting fastnat framför ett avsnitt av Oprah Winfrey Show. Ett talkshow program som väcker upp diskussion för otaliga ämnen och varje avsnitt har ett tydligt tema som innehåller gästers historier och samtal. Denna show fick redan från start en enorm uppskattning och en enorm publik. Idag räknas Oprah Winfrey vara en av de mest influerande TV personligheten i nutid. Detta tack vare sitt innehållsrika program som inte är rädd för att diskutera främmande frågor.

Hur allting startade

Den mycket berömda talkshowen The Oprah Winfrey Show sände sitt första avsnitt i USA år 1986. Omvärlden fick snabbt upp ögonen för detta innehållsrika program och showen utvecklades och expanderades till resten av världen. Senare kunde man följa showen i 100 olika länder runt om i världen. Mellan år 1986 till 2011 producerades denna show men efter det valde Oprah att inte förlänga sitt kontrakt. Totalt så producerades mer än 4.500 avsnitt och samtliga hade Joseph C. Terry som regissör. Sammanlagt så spelades 25 olika säsonger in och varje avsnitt hade en längd på runt 45 minuter.

Hur påverkade showen Amerika

The Oprah Winfrey Show fick från början stor påverkan på den Amerikanska befolkningen och då framförallt kvinnor. Oprah valde att inrikta sig på att ta upp ämnen i sitt program som skulle förändra folks medvetanden men också ämnen som skulle öppna upp diskussioner i landet med en förhoppning om att människor skulle få ett bättre synsätt.
The Oprah Winfrey Show utsågs som den bästa TV-serien under hela 1900-talet av Time. Detta tack vara programmets innehåll och samtalsämnen. Men också hur det faktiska innehållet påverkade det amerikanska folket och hur det också togs emot av resten av världen. Detta pris är ett av flera utmärkelser som denna show har tilldelats under sina aktiva år.

Medverkande i programmet

The Oprah Winfrey Show har sänt sammanlagt 4.561 avsnitt mellan åren 1986 till 2011. Detta innebär att showen har haft många kända och okända personer som har öppnat upp sig om sitt liv, erfarenheter eller politiska åsikt. Dessutom har det också medverkat flera kända musiker, skådespelare och idrottare. Några exempel på berömda personer som har medverkat är till exempel skådespelarna Nicole Kidman, Tom Hanks och Johnny Depp. Musiker som till exempel Cher, Britney Spears samt Jon Bon Jovi har också tagit plats i soffan hos Oprah. Andra utmärkande personer som Oprah Winfrey har intervjuat är också George W.Bush, Barack Obama samt Tiger Woods. Samtliga medverkande personer har haft intressanta historier att dela med sig av som också det öppnat upp till alla möjliga samtalsämnen.

Medverkande i programmet

Men även om talkshowen har haft berömda medverkande och kändisintervjuer är The Oprah Winfrey Show också känd för att ta upp ämnen som handlar om katastrofer runt om i världen, kriminella handlingar och brott samt händelser som har påverkat Amerika och resten av världen enormt mycket. The Oprah Winfrey Show har sänt avsnitt som handlar om fattigdom, AIDS samt Tsunamikatastrofen i Thailand. Oprahs hängivenhet och passion för att prata om saker som berör och förändrar folks synsätt är helt klart vad som har gjort talkshowen så utmärkande och fascinerande för hela världens befolkning.